ABNY
Dienstverlening

VCA certificeren

Wat is vca certificeren?

Vca certificeren staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) checklist aannemers. Wanneer u binnen uw organisatie dit certificaat heeft behaald, betekent dit dat u zich aan een aantal door de overheid gestelde regels houdt met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Het certificaat is opgesteld in 1994 door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers die een systeem wilden opzetten om aannemersorganisaties objectief te kunnen toetsen op hun veiligheidsbeleid en –prestaties. Tegenwoordig wordt het vca certificaat algemeen erkend als industriestandaard. Het bewijsstuk is vooral bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving met hoge risico’s. Voorbeelden van omgevingen met hoge risico’s zijn bouwterreinen, werkplaatsen, bij installaties en in fabrieken. De werkzaamheden hierbij zijn vaak constructie- of onderhoudswerkzaamheden. In een aantal bedrijfstakken is het van groot belang dat de organisatie beschikt over een vca. Certificeren is bijvoorbeeld noodzakelijk en vaak vanzelfsprekend in de werktuigbouwkunde, civiele techniek, bouwkunde of elektrotechniek. Dit is een goede zaak, vca certificeren vergroot de veiligheid op de werkvloer. Voor veel andere bedrijfstakken wordt het meer gemeengoed dat ook zij zich laten vca certificeren. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers als vereiste dat u beschikt over een vca. Certificeren is dus van groot belang, niet alleen voor de veiligheid van uw medewerkers maar ook voor uw toekomstige opdrachten. In onderstaand artikel zal uitgelegd worden wat dit certificaat precies inhoudt en hoe u er voor kunt zorgen dat uw bedrijf vca gecertificeerd wordt.

Zo kunt u uw bedrijf vca certificeren

Als organisatie kunt u zich laten vca certificeren door een aantal stappen te doorlopen. Dit kunt u zelfstandig doen, maar u kunt ook een bureau inschakelen die u door het proces heen loodst. Een voorbeeld van een dergelijke organisatie is Advies- en Onderzoeksbureau i4solutions. Wanneer u besluit uw organisatie door hen te laten vca certificeren, zullen zij een drietal stappen met u ondernemen. Allereerst doet het adviesbureau een nulmeting. Hierbij zal bekeken worden wat de huidige stand van zaken is binnen uw bedrijf. Om uw certificaat te behalen, dient u aan een aantal eisen te voldoen. Deze hoeft u niet zelf uit te zoeken, dit doet het adviesbureau voor u. Tijdens de nulmeting wordt gekeken aan welke van deze eisen u al voldoet en aan welke punten u als bedrijf nog moet werken om te voldoen aan de eisen voor een vca. Certificeren is alleen mogelijk wanneer u aan alle gestelde eisen voldoet. Daarnaast zal het adviesbureau met u bespreken welk certificaat u precies wenst te behalen, hier zijn diverse mogelijkheden voor. Deze opties zullen uitgebreid met u besproken worden, om zo het best passende certificaat voor uw bedrijf te vinden. De tweede fase bestaat uit het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem. Hierin worden actiepunten verwerkt om uw VGM beheerssysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) te ontwikkelen of te verbeteren. i4solutions helpt u hier graag bij. Er zal binnen uw bestaande organisatiestructuur een kwaliteitssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Zo kunt u gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de vca. Certificeren is mogelijk wanneer u in voldoende mate gewerkt heeft aan uw actiepunten. Hierbij kunt u denken aan veranderingen op administratief, organisatorisch of technisch niveau. Mogelijk komt er scholing van uw medewerkers kijken bij deze veranderingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat al uw medewerkers kennis hebben van de veiligheid op de werkvloer en hoe ongelukken te voorkomen zijn. In deze stap werkt u als organisatie toe naar een goed werkend VGM beheerssysteem. Ook hierbij zal i4solutions u ondersteunen. De laatste stap is de certificering zelf. In deze laatste fase kan i4solutions u helpen bij de aanvraag van uw vca. Certificeren gebeurt door een erkende instelling. Deze beoordeelt uw VGM beheerssysteem en kijkt of u voldoet aan alle eisen. Wanneer dit zo is, ontvangt u de vca. Certificeren is een doorlopend proces. Na uw eerste certificaat komt de instelling regelmatig langs om te kijken of u blijft voldoen aan de gestelde eisen en of uw VGM beheerssysteem goed functioneert. Wanneer u uw certificaat heeft ontvangen, mag u het logo gebruiken voor promotie doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afdrukken van het vca logo naast uw eigen logo op briefpapier. Hiermee toont u aan toekomstige opdrachtgevers dat u een betrouwbaar bedrijf bent en de veiligheid van uw werknemers en het milieu serieus neemt. Momenteel is het Nederlandse vca bewijsstuk in een aantal landen erkend. Op dit moment erkennen België, Duitsland en Nederland elkaars systemen al. Er wordt gewerkt aan een meer internationaal georiënteerd VCA certificatiesysteem. Dit is handige informatie wanneer uw bedrijf veel internationale opdrachtgevers heeft of wanneer u deze in de toekomst graag zou willen.

Neem contact op voor meer informatie!

Als u als organisatie graag professioneler en veiliger wilt werken, is het een aanrader om uw bedrijf te laten vca certificeren. Advies- en onderzoeksbureau i4solutions helpt u graag met dit proces door de huidige situatie in kaart te brengen en de daaropvolgende veranderingen te coördineren. Door een adviesbureau in te schakelen, vermindert u de werkdruk die op uw eigen schouders rust; uw organisatieveranderingen zijn bij hen in veilige handen. U kunt contact opnemen wanneer u meer inzicht wilt in de drie stappen die worden ondernomen. Daarnaast kunt u vrijblijvend advies vragen over de gebruikte methode en hoe deze kan werken voor uw organisatie. Tevens kan het bureau u helpen met het uitzoeken van de regelgeving betreffende het vca dat u wilt behalen. Kijkt u eens op de website www.i4solutions.nl.

http://www.i4solutions.nl/vca-certificeren

Gerelateerde artikelen

Scheiden op de juiste manier

Glaszetten kan nodig zijn

Een niet zo populair huisdier