ABNY
Image default
Onderwijs

Oefenen voor de Eindtoets

In de meeste scholen maken de kinderen in de groepen 7 een belangrijke eindtoets. Tijdens een aantal dagen zijn ze bezig met allerlei opgaven voor studievaardigheden, rekenen en taal. De uitslag van deze toets is erg belangrijk, want onder andere het advies voor het vervolgonderwijs wordt geconcludeerd vanuit deze toets. Voor de kinderen in groep # en hun ouders en verzorgers is dit dus erg spannend. Wat betekent die toets nu precies, wat is handig om stress en spanningen weg te nemen en hoe kunnen u en uw kind de eindtoets voorbereiden?

 

Eindtoets

De bekende eindtoets is een toets die helpt om het leerniveau in kaart te brengen. Dat is van het grootste belang om een juist vervolg te kiezen. De onderwijsniveaus op de middelbare school zijn het vmbo, de havo en het vwo. De score van de eindtoets kan richting geven. Het is niet gek dat veel scholen de uitslag van de eindtoets als hulpmiddel gebruiken bij hun advies. Via deze toets wordt gezien in welke mate behandelde stof door de leerling wordt begrepen en strategieën kan gebruiken. De eindtoets geeft een beeld van hoe de leerling zich cognitief verhoudt tot de kerndoelen. Naast deze uitslag kijkt een school ook naar werkhouding en overige toetsen.

 

Vaardigheden

Aan de hand van de eindtoets worden vele vaardigheden uitgebreid getoetst. De opdrachten zijn nogal divers en gaan van rekenen met geld, kommagetallen of breuken, persoonsvorm en onderwerp tot schrijven, studievaardigheden en begrijpend lezen. Zo’n beetje alle belangrijke punten komen zeer uitgebreid aan de orde. Vanwege die breedheid beslaat de toets meerdere momenten en de taken vinden om en om plaats. Bij enkele taken hebben de kinderen een kladblok nodig, waarmee ze tot het goede antwoord komen. De opgaven zijn allemaal meerkeuze en het kind kan dus een goed antwoord kiezen.

 

Oefenen

Het is de ervaring dat de eindtoets oefenen helpt bij het halen van de beste score. Hoofdzakelijk niet omdat de toets beïnvloed wordt, maar omdat er het beste uit wordt gehaald. Oefenen van de eindtoets helpt spanningen te vermijden, waardoor kinderen de toets ervaren en zij er niet aan hoeven te wennen. Zodoende scoren zij optimaal en gaan zij zonder angst de eindtoets in. Oefenen kan online, maar voor de meest perfecte voorbereiding kan speciaal materiaal besteld worden. Er is dan heel veel aandacht voor de zaken die van de kinderen worden verwacht. Door het oefenen van de eindtoets wordt een kind goed voorbereid.

http://eindtoets.startpagina.nl