ABNY
Image default
Gezondheid

Workshop doeltreffend communiceren van JE BENT MEER

Effectief communiceren om eerder wederkerig begrip te hebben, goals eerder te behalen en de samenwerking te verbeteren.

Effectief communiceren door onze communicatietraining

Contact! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je opmerken, dat jij je meer welbewust wordt van hoe je overkomt op andere personen, maar ook wat het effect van anderen op jezelf is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je eigen houding goed in te zetten, zodat er eerder wederzijds besef zal zijn, de samenwerking verbetert en goals sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gepraat, maar doeltreffend en doeltreffend communiceren. Dit bespaart je veel discussies en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek gepast om als gezelschap, team of team te volgen. Bedrijven leveren wij maatwerk. Wij organiseren de traning Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open inschrijving.

Wat leer je bij onze training?

In onze communicatieworkshop leer je te passen op subtiele non-verbale reacties, zodat je die kunt benutten om effectiever te spreken. Je leert anders te bekijken wat je bij andere personen naar boven haalt, en of datgene is wat je wilt opwekken. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (houding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onbewuste antwoorden van andere personen. Je leert haalbare doelen te verwoorden die controleerbaar zijn en in een groter geheel aanvaardbaar zijn. Een aantal van deze thema’s worden dan alsmede in deze communicatieworkshop aangehaald:

  •  behoefte aan gelijk hebben 
  •  schema`s en gewoonten
  •  het maken van aannames of veronderstellingen
  •  verbale- en non-verbale communicatie

Wat krijg ik?

We gaan naast de praktijk hoofdzakelijk veel oefenen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook efficiënt voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en de betekenis van juist waarnemen. Je gaat leren correct te kijken in plaats van onmiddellijk te interpreteren? Je leert ook hoe je beter communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Bovendien vragen als; Welke signalen zenden we naar anderen uit?; Wat is belangrijk als ik luister?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn gesprekspartner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf feedback, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven uitgebreid worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je opmerken, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op andere mensen, maar ook wat deuitwerking van anderen op jezelf is. Je ontwikkelt informatie en competenties om je persoonlijke houding optimaal in te zetten, zodat er eerder onder elkaar besef zal zijn, de samenwerking verbetert en goals eerder bereikt zullen worden. Geen eindeloos gepraat, maar doelmatig en krachtig spreken. Dit bespaart je heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek competent om als groep, afdeling of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open inschrijving.