ABNY
Image default
Zakelijke dienstverlening

Zakelijk cursus Engels

Geschiedenis van het Engels

 

Het Engels is een Indo-Europese taal die nauwe verwantschap heeft met Fries, Nederlands en Duits. Het wordt ook wel gerekend tot de west-Germaanse taal. Dat is een subgroep is in de Indo-Europese talenfamilie. Een talenfamilie die bestaat uit meer dan 400 verschillende verwantschappen. Indo-Europese talen hebben hun oorsprong in Europa en zuidelijk Azië en worden vrijwel over de hele wereld gesproken. Dit is in de historie ontstaan tijdens kolonialisatie van landen. Vele landen in Europa kenden handelsreizigers die met hun schepen over de wereld voeren en handel bedreven met de lokale bevolking. Zij namen de taal over van de handelsreizigers. In veel landen zie je om die reden de taal nog steeds terug komen. Deze impuls wordt steeds kleiner naarmate de tijd verstrijkt.

Engels als wereldtaal maar waarom?

 

Engels is Wereldtaal nummer 1. Althans de Lingua Franca van de wereld. Lingua Franca wordt wel gezien als de belangrijkste taal in de wereld. Toch is het niet per definitie zo dat deze taal door de meeste mensen wordt gesproken. De Lingua Franca is namelijk de populairste 2e taal in de Wereld. De taal die meeste mensen spreken naast hun moedertaal. Kijk voor alle info op de site

 

Zeker in de westerse wereld wordt Engels beschouwd als de Lingua Franca, maar waarom?

 

Deze vraag is lastig te beantwoorden. De belangrijkste reden is wel dat de bezette gebieden het beste de Engelse verbastering hebben overgenomen. Met andere woorden, het letterlijk overnemen van de Engelse taal door de koloniën is het sterkst gelukt. Geen enkel ander land heeft dit enerzijds op zoon grote schaal te weeg weten te brengen en anderzijds kwalitatief dicht mogelijk bij de oorsprong weten te houden. Een ander belangrijke invloed is die van de verenigde staten. Ook daar werd het Engels onder vanuit Europa geëmigreerde bevolking overgenomen. Dit heeft enorm veel invloed gehad.

Tandarts in Rotterdam nodig?

In Nederland is men door drongen van de noodzaak van het gebruik van de Engelse taal. In de politiek ligt momenteel een voorstel om kleuters al spelende der wijs kennis te laten maken met de Engelse taal. Hetgeen er voor zorgt dat de basis kennis op jonge leeftijd wordt aangeleerd, waardoor de uiteindelijk algemene kwaliteit van de kennis zal stijgen.

 

Maar heeft u problemen met de Engelse taal of kiest voor een andere branche waarin u werkzaam zult zijn neem dan een cursus zakelijk Engels. Het is altijd goed om uw vocabulair uit te breiden. Denk bij het kiezen van een cursus Engels altijd om de kwaliteit van de docent. Zorg voor een “native speaker”!

http://tandartspraktijkdentia.nl/