ABNY
Image default
Financieel

Het Bruto Salaris

Het bruto salaris is de beloning die een werknemer verdient voor gedane arbeid voor een werkgever. Het netto salaris daarentegen is de beloning die een werknemer ontvangt, dus op zijn of haar rekening gestort krijgt. Wat je dan met je bruto salaris kunt? Een huis kopen bijvoorbeeld, of juist niet. Aan de hand van het bruto salaris wordt door hypotheekverstrekkers namelijk vaak de maximale hoogte van de hypotheek op een eventueel aan te kopen bepaald.

Wat zit inbegrepen in het bruto salaris?

Allereerst het bruto basis loon van de werknemer. Daar bovenop kunnen bonussen, beloningen en toeslagen komen. Het basisloon samen met de bonussen, beloningen en toeslagen vormt het bruto salaris.

Netto bedrag

Van het bruto salaris gaan bedragen af om uiteindelijk tot het netto loon te komen: sociale premies, ook wel premies voor de volksverzekeringen genoemd, en de loonbelasting. Premies voor de volksverzekeringen en loonbelasting worden samen de loonheffing genoemd. Het netto salaris wordt berekend vanuit het bruto salaris.

De volksverzekeringen zijn een verplichte verzekering voor iedereen die legaal in Nederland verblijft. Uiteindelijk heft de belastingdienst loonbelasting over het salaris van de werknemer (al wordt dit door de werkgever op het salaris van de werknemer ingehouden en door diezelfde werkgever afgedragen).

Dan zijn er nog bedragen die niet worden afgetrokken van het bruto loon, maar eerder al door de werkgever afgedragen aan de overheid, te weten: premies werknemersverzekeringen en de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.Let bij het laatste op het woord ‘inkomensafhankelijk’, dus niet alleen afhankelijk van opbrengst uit arbeid! Werknemersverzekeringen gelden enkel voor natuurlijke personen die in dienst van een werkgever werken. Als laatste wordt de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) premie afgetrokken, een verzekering om niet meteen in de bijstand te komen door minder of niet meer kunnen werken bij ziekte.

Wat zit niet inbegrepen in het bruto salaris?

De reiskostenvergoeding, een winst- en eindejaarsuitkering en vakantiegeld zijn niet inbegrepen in het bruto salaris, al wordt het laatste wel berekend op basis van het bruto salaris: wettelijk moet dit minimaal 8% van het bruto salaris zijn.

 

https://www.rekenmachine.site/inkomen/brutonetto/watishetbrutosalaris.html