ABNY
Image default
Marketing

Roofing Service Nederland

Het was destijds overal in Nederland groot nieuws: op zaterdag 24 augustus 2002 stortte een deel van het dak van de Ikea-vestiging in Amsterdam in. Door verstopte afvoeren had zich op het platte dak zo’n enorme watermassa verzameld, dat de hele dakconstructie eronder bezweken was. Gelukkig gebeurde het net na sluitingstijd, maar de materiële schade was gigantisch. Als ú dit soort calamiteiten wilt voorkomen – en u wilt beantwoorden aan de steeds strengere eisen die verzekeraars op dit gebied stellen – kunt u rekenen op Roofing Service Nederland.

Roofing Service Nederland: sterk in onderhoud

Roofing Service Nederland is gespecialiseerd in het onderhouden van baanvormige bitumen en kunststof dakbedekkingssystemen. Vakkundig inspecteren, reinigen, dakonderhoud, repareren en rapporteren: voor onze ervaren en goed geoutilleerde onderhoudsinspecteurs is het allemaal dagelijks werk. Ook dakrenovatie is onze expertise.

Stap voor stap naar een veilig dak

Bij de uitvoering gaan onze onderhoudsinspecteurs zeer systematisch te werk. Om te beginnen worden de dakvlakken en de afvoeren grondig gereinigd. Vervolgens wordt het hele dakvlak nagelopen op kleine gebreken. Als er problemen worden aangetroffen, zoals kieren, scheurtjes of verstoppingen, worden deze meteen keurig verholpen. Ons onderhoudswerk is er trouwens vooral op gericht te voorkomen dat dergelijke problemen überhaupt ontstaan. Want wat ons betreft staat veiligheid voorop. Kleine gebreken, grote risico’s

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een niet goed sluitende luchtafvoer op het dak, bijvoorbeeld, kan ernstige lekkagerisico’s met zich meebrengen. En een schijnbaar onschuldige verstopping van een waterafvoer kan niet alleen lekkage veroorzaken maar zelfs leiden tot instortingsgevaar – met alle (financiële) schade van dien.

Altijd op weg naar een veilig dak

De werkzaamheden van Roofing Service Nederland worden voornamelijk aangeboden op basis van een contract. Als u zo’n contract afsluit, worden onderhoud en rapportage jaarlijks uitgevoerd. In principe heeft u altijd te maken met dezelfde onderhoudsinspecteur. Dat communiceert niet alleen makkelijk, de inspecteur in kwestie weet na verloop van tijd ook precies wat er rond uw gebouw(en) speelt.

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Naast het reguliere onderhoud verrichten wij uiteraard ook reparaties en andere noodzakelijke werkzaamheden bij calamiteiten. U kunt ons daarvoor dag en nacht bellen, 7 dagen in de week.

Kies ook voor veiligheid

U ziet het: als de veiligheid van uw dak(en) u ter harte gaat, biedt Roofing Service Nederland u de service die u zoekt. Een hele zorg minder!

De situatieanalyse

Voor u als opdrachtgever is het prettig om te weten dat wij uitgebreid verslag doen van de werkzaamheden die we voor u verrichten. Allereerst brengen we de stand van zaken – die wordt aangetroffen – in beeld, in de vorm van een situatieanalyse.

Het onderhoudsverslag

Op basis van de gemaakte situatieanalyse wordt het onderhoudswerk uitgevoerd. Alle relevante onderhoudsgegevens worden vastgelegd met behulp van de digitale camera en de laptop die onze onderhoudsinspecteurs altijd bij zich hebben.

De eindrapportage

De situatieanalyse en het onderhoudsverslag leiden samen tot een rapportage met informatie waar u als opdrachtgever écht iets aan hebt, bijvoorbeeld over de staat waarin uw dakbedekking verkeert en de levensduurverwachting. Als u wilt, koppelen we aan dit heldere verhaal meteen een begroting voor de aanvullende werkzaamheden die eventueel nodig zouden kunnen zijn om u op termijn een renovatie of andere kostbare ingrepen te besparen.

http://roofingservice.nl/dakrenovatie/