ABNY
Image default
Aanbiedingen

Vertaalbureau Oekraïens | Hoe Oekraïens is Oekraïens

Toen Oekraïne in 1996 afhankelijk werd, werd ook het Oekraïens de officiële taal van het land. In de grondwet staat overigens vastgelegd dat ‘de vrije ontwikkeling, gebruik en bescherming van het Russisch en andere talen van nationale minderheden van Oekraïne’ garandeert is. Fijn voor alle Russen die woonachtig zijn in Oekraïne, 1 op de 3 inwoners is officieel Rus en heeft dus ook Russisch als moedertaal. Feit is ook dat veel Oekraïners beter Russisch spreken dan Oekraïens, omdat het Russisch heel lang als enige taal onderwezen werd op scholen.

Russisch versus Oekraïens

Eigenlijk is het Oost-Europese land op het gebied van taal onderverdeeld in drie regio’s. Het zuidoosten is overwegend Russischtalig, daar wordt alleen in de dorpen wordt nog Oekraïens gesproken. In het centrum van het land, inclusief de hoofdstad Kiev, wonen voornamelijk Oekraïners, taalkundig is het gebied echter gemengd. In het westen, voormalig onderdeel van het Habsburgse rijk, is de Oekraïense cultuur en ook taal het best bewaard gebleven.

Toen

Dat cultuur en taal binnen de landsgrenzen van Oekraïne een gevoelig punt is, mag duidelijk zijn. Onder bewind van Stalin sterven zeker zes miljoen Oekraïners tijdens de hongersnood van 1932-’33, voornamelijk op het platteland dat altijd de ruggengraat van de Oekraïense taal heeft gevormd. Aldus journalist en Oekraine-kenner Karel Platje wordt de onderwijscommissaris Mikola Skripnik, de architect van de Oekraïnisering, begin 1933 aangevallen om zijn hervormingen van de Oekraïense taal en tot zelfmoord gedreven. Hij zou het Oekraïens hebben vervreemd van het Russisch en nader tot het Pools hebben gebracht.

Nu

Ook in de jaren ’10 van deze eeuw rommelt het aan alle kanten als het gaat om wetgeving rondom en promotie van de Oekraïense taal; wetsvoorstellen worden gedaan en afgekeurd of teruggedraaid. Plannen waarmee de Oekraïense taal bevorderd wordt, raken niet alleen de Russischsprekende inwoners, maar ook immigranten uit o.a. Polen en Hongarije. De echte Oekraïner is heel trots op zijn moedertaal en zal er zijn best voor doen de taal te behouden. Mocht u een Oekraïense vertaling nodig hebben, naar het Nederlands of Engels, of andersom, schakel dan een vertaalbureau JK Translate. Zij bieden heldere tarieven, spoedvertalingen en hanteren een 100% tevredenheidsgarantie.