Belangrijke competenties die kinderen ontwikkelen bij een kinderopvang

Kinderen leren veel op de kinderopvang, jonge kinderen leren nou eenmaal van alles wat ze zien, horen en doen. Een kinderopvang heeft ook het doel om kinderen zoveel mogelijk te leren. Op een kinderopvang willen ze zoveel mogelijk normen en waarden aanleren en hier een gewoonte van maken, kinderen gaan ook hun persoonlijke- en sociale competenties ontwikkelen en wordt er emotionele veiligheid aangeboden. 

Normen en waarden

Samen delen en samen spelen zijn de normen die je het meeste hoort op de kinderopvang, dit om ervoor te zorgen dat kinderen op een goede manier weten om te gaan met andere kinderen. Kinderen krijgen ook te leren dat iedereen er mag zijn en dat niemand stom is, dit is ook bedoeld om kinderen op een goede manier met elkaar om te laten gaan. Kinderen krijgen ook te leren dat ze niet alleen zijn en moeten samenwerken, zo wordt iedereen geholpen. Denk hierbij het opruimen van het lokaal, jassen ophangen of schoonmaken. 

Persoonlijke competenties 

Een kinderopvang helpt kinderen bij hun lichamelijke ontwikkeling, dit gaat aan de hand van vijf fases: fase 1, de kijk fase, 0-3 maanden, fase 2, de grijpfase, 3-6 maanden, fase 3, de zit fase, 6-9 maanden, fase 4, de kruipfase, 9-12 maanden en als fase 5, de loop fase, 12-15 maanden.

Kinderen worden ook gestimuleerd in het ontwikkelen van hun creativiteit en ontwikkelen ze hun eigen identiteit.

Sociale competenties

Als sociale competenties leren kinderen zich te verplaatsen in anderen, ze leren te communiceren en duidelijk te maken wat ze willen, samenwerken, ruzies uit de weg helpen of oplossen en weten wat hun verantwoordelijkheid is. 

Emotionele veiligheid

Een kinderopvang wilt een kind een veilig gevoel geven en een kind zich op zijn gemak laten voelen. De kinderen worden altijd op een positieve manier benaderd en er wordt met ze gepraat, ook wordt er gekeken naar het gedrag. Aan het gedrag is te zien hoe een kind zich voelt. Als er wordt opgemerkt dat het niet goed gaat met een kind wordt er extra aandacht aan besteed.