ABNY
Image default
Media

Hoe achterhaal je de grenzen van een perceel?

De ideale manier om achter alle cruciale informatie van een stuk land te komen is door middel van het aanvragen van een rapport met de maatvoering perceel daarin. De grenzen van het terrein kunnen achterhaald worden uit het kadaster, daarnaast is in de archieven van de gemeente de afmetingen van de bebouwing op het land te vinden en de beschikbare ruimte. Deze informatie wil je natuurlijk gecombineerd hebben tot één plaatje en je wilt daar  nog extra informatie zoals bijvoorbeeld coördinaten, geschiedenis van de grenzen en de omgevingskaart bij. Een kadastrale kaart met maten bevat dit allemaal.  

 

Gebruik maken van de maatvoering van een perceel  

Wanneer je iets wilt gaan doen met een perceel heb je vaak de informatie uit het kadaster nodig. Voor bijvoorbeeld het afzetten van het land met een hek heb je al de afmetingen nodig en kennis over de grenzen ervan. Een fout maken met de maatvoering van het perceel bij het plaatsen van een hek heeft minder gevolgen, dan een fout bij het bouwen van een gebouw, het ergste dat er dan kan gebeuren is dat je het gebouw weer zal moeten afbreken. Om dit te voorkomen vragen architecten vaak om de kadastrale gegevens van het perceel. Op deze manier is het mogelijk iets te ontwerpen dat binnen het perceel past en bovendien op eigen grond staat.  

 

Aanvullende informatie naast de perceelsgrenzen 

Een kadastrale kaart met maten is meer dan enkel de grenzen van het stuk land en de gebouwen erop op papier. Hoewel dit hetgeen is waar het de meeste grondbezitters om te doen is, komen er aanvullende gegevens bij die op zichzelf interessant zijn of helpen om de kaart inzichtelijk te maken. De meest simpele toevoeging aan de kadastrale kaart zijn afbeeldingen van google streetview, deze hebben als doel om de kadastrale kaart te kunnen plaatsen in de daadwerkelijke situatie. Wanneer je de foto’s naast de lijnen en maten op het papier ziet, weet je meteen wat alles voorstelt. De omgevingskaart die er bij zit laat zien wat de vormen van de aangrenzende percelen zijn, bovendien weet je hierdoor exact wie je buren zijn.  

 

De nadelen van het bouwen zonder de kadastrale gegevens 

Ongeveer weten waar de grenzen van het terrein zich bevinden kan voldoende zijn om een bouwplan te maken en wellicht een bouwvergunning te ontvangen. Dit kan als gevolg hebben dat de gemeente niet precies weet waar jouw gebouw op het perceel staat en jijzelf ook niet. Bouwen met kennis over de grenzen van het land geeft meer zekerheid. De daadwerkelijke situatie is vaak ook minder overzichtelijk dan de kaart met de lijnen uit het kadaster, plannen zonder kadasterkaart werkt fouten maken in de hand.     

    

 

https://kadastralekaart.com/producten/kadastrale-kaart-met-maatvoering