ABNY
Zakelijke dienstverlening

Stel een vertrouwenspersoon verplicht voor bedrijven

In de Tweede Kamer is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor bedrijven en organisaties. Het wetsvoorstel is ingediend door kamerlid Maatoug van GoenLinks. Dit wetsvoorstel moet helpen om ervoor te zorgen dat klachten over  intimidatie en discriminatie op het werk sneller worden aangepakt. Het initiatiefwetsvoorstel is gebaseerd op de International Labour Organisation’s (ILO) richtlijn over hoe bedrijven hun personeel moeten beschermen tegen ongewenste inimiteiten, intimidatie en discriminatie. Volgens dit wetsvoorstel zouden alle bedrijven verplicht worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen, die klachten hierover kan ontvangen, behandelen en doorverwijzen naar de juiste instanties als er daadwerkelijk sprake lijkt van ongewenst gedrag, intimidatie of discriminatie.

De voordelen van dit plan zijn significant: het biedt meer bescherming aan slachtoffers van ongewenst gedrag, intimidatie of discriminatiegeweld, omdat ze wetende dat er iemand in hun organisatorische structuur is waar ze terecht kunnen met hun klacht. Daarnaast maakte het ook duidelijk dat bedrijven niet toestaan ​​dat dergelijk gedrag plaatsvindt in hun organisatie, wat betekent dat minder mensen mogelijk blootgesteld worden aan dergelijke situaties op het werk. Ook biedt het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon meer transparantie over hoe vaak dergelijke incidenten gebeuren in organisaties.

Het wetsvoorstel wordt vooralsnog tegengehouden door de partijen VVD en CDA. Van een partij als CDA kun je dat verwachten. Het CDA is een conservatieve partij die niet vaak voor verandering stemt. De VVD is vooral tegen het voorstel omdat dit zou zorgen voor meer administratieve rompslomp bij bedrijven. Een drogreden, want juist onder de VVD is de regeldruk de afgelopen jaren vertienvoudigd.

Vertrouwenspersoon ook verplicht stellen voor kleine bedrijven

De meeste mensen denken dat een vertrouwenspersoon alleen nodig is in een grote organisatie, maar het is ook belangrijk voor kleinere organisaties. Een vertrouwenspersoon is een persoon die als eerste aanspreekpunt fungeert voor werknemers die een klacht of een probleem hebben. De vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor, begeleiding en advies aan de werknemer en kan bij veel problemen het verschil maken.

Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen, omdat het een veiligere werkomgeving creëert waarin werknemers zich gehoord en begrepen voelen. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van conflicten en het verminderen van stress onder werknemers. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen bij het oplossen van problemen die niet direct met het werk te maken hebben, zoals persoonlijke problemen.

Daarnaast kan het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ook het imago van een bedrijf verbeteren. Als mensen weten dat er een vertrouwenspersoon is die klaarstaat om te luisteren, zal dit de naamsbekendheid van de organisatie vergroten.

Tot slot kan het stellen van een verplichte vertrouwenspersoon ook helpen bij het verminderen van ziekteverzuim. Werknemers die een vertrouwenspersoon hebben om mee te praten, zullen zich beter kunnen uiten en de problemen kunnen oplossen voordat ze een burn-out krijgen.

Kortom, het stellen van een verplichte vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat werknemers zich gehoord en begrepen voelen, het imago van de organisatie verbeteren en het ziekteverzuim verminderen. Het is dus van groot belang dat bedrijven een vertrouwenspersoon verplicht stellen in hun organisatie.

https://www.onafhankelijk-vertrouwenspersoon.nl/