ABNY
Zorg

Bijhouden patiëntendossier in GGZ

Het bijhouden van een patiëntendossier in de GGZ is van cruciaal belang voor de behandeling van patiënten en het biedt ook belangrijke voordelen voor zowel de patiënt als de behandelaar. Het dossier bevat informatie over de gezondheid van de patiënt, de voortgang van de behandeling en eventuele medicatie die wordt voorgeschreven. Gelukkig is het bijhouden van handmatige dossiers verleden tijd en is het elektronische patiëntendossier niet meer weg te denken. Speciaal voor GGZ instellingen biedt CRS software de ideale oplossing.

Persoonlijke gegevens

Een patiëntendossier in de GGZ bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat de persoonlijke gegevens van de patiënt, zoals de naam, geboortedatum en contactgegevens. Ook informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, zoals eerdere behandelingen en eventuele aandoeningen of medicatiegebruik, wordt hierin opgenomen. Indien niet alle gegevens ingevuld zijn, kan met toch verder. Iedere nacht vinden bij CRS software validaties plaats, op basis van de wet- en regelgeving.

Klachten en symptomen

Daarnaast bevat het dossier informatie over de huidige klachten en symptomen van de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie over de ernst van de klachten, de duur ervan en de impact die de klachten hebben op het dagelijks leven van de patiënt. Ook worden er vaak vragenlijsten afgenomen om de symptomen in kaart te brengen en deze worden opgeslagen in het dossier.

Bhandelplan

Een belangrijk onderdeel van het patiëntendossier is het behandelplan. Hierin staat beschreven wat de doelen van de behandeling zijn en hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Ook worden afspraken gemaakt over de frequentie van de behandelingen en wie er bij de behandeling betrokken zijn. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

Voordelen

Het bijhouden van een elektronisch patiëntendossier biedt belangrijke voordelen voor zowel de patiënt als de behandelaar. Zo kan de behandelaar het dossier gebruiken om de behandeling van de patiënt te evalueren en bij te stellen. Het dossier biedt ook belangrijke informatie over eventuele medicatie die is voorgeschreven en helpt bij het monitoren van de effecten van deze medicatie op de patiënt. Vanzelfsprekend is het zorgprestatiemodel volledig geïntegreerd in de EPD software.

Beter beeld van situatie

Voor de patiënt is het bijhouden van een dossier belangrijk omdat het de behandelaar helpt om een beter beeld te krijgen van de situatie van de patiënt. Dit kan leiden tot een meer gerichte behandeling en betere resultaten. Ook kan de patiënt het elektronische dossier gebruiken om zelf meer inzicht te krijgen in zijn of haar klachten en de voortgang van de behandeling. De behandelaar bepaalt welke informatie beschikbaar is voor de patiënt of cliënt.

Verantwoordelijkheden

Het bijhouden van een patiëntendossier brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee voor de behandelaar. Zo moeten de gegevens in het dossier zorgvuldig worden bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Ook moeten de gegevens worden bijgehouden volgens de geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG. Het CRS softwarepakket voldoet volledig aan de eisen.

Communicatie

Een ander belangrijk aspect van het bijhouden van een patiëntendossier is de communicatie met andere zorgverleners. Het kan voorkomen dat een patiënt wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener of instantie. CRS software biedt talloze koppelingen. Ervaar het zelf en vraag een proefaccount aan.

https://crs-software.nl/