ABNY
Image default
Bedrijven

Wat zijn de voordelen van Cyber Incident Response?

De beveiliging van vertrouwelijke data is hoe dan ook belangrijk, zowel op particulier niveau als bij bedrijven. Gevoelige gegevens beschermen gebeurt in beide gevallen natuurlijk anders en in de zakelijke sfeer is dat meestal door middel van een zogenaamd Cyber Incident Response plan, via services als IRENT.

Wat is zo’n plan, waarom is het belangrijk en hoe kan je er het beste uit halen? Vragen die hieronder een duidelijk antwoord krijgen.

Wat is Cyber Incident Response?

Een Cyber Incident Response-plan is een proces met een aantal stappen die noodzakelijk zijn als er zich een inbreuk van de beveiliging van een bedrijf voordoet. Het doel? De schade zo veel mogelijk beperken, met als eerste prioriteit het minimaliseren van het verlies aan gegevens.

Zoals de naam al doet vermoeden, vat men zo’n Cyber Incident Response meestal samen in een plan, dat de volgende zaken moet bevatten:

  • Contactinformatie voor personeelsleden
  • Een stappenplan voor het reageren op een beveiligingsinbreuk
  • Een lijst met verwijzingen en hulpbronnen

De belangrijkste voordelen van een Cyber Incident Response plan

Met een Cyber Incident Response til je de beveiliging van je bedrijf of organisatie op verschillende manieren een niveau hoger. Hieronder de belangrijkste voordelen:

1. Schade bij inbreuk beperken

Een dergelijk plan vermindert de schade bij een beveiligingsinbreuk dankzij een stapsgewijs plan met duidelijke instructies. Op die manier verloopt het beveiligingsproces vlotter en reageert men sneller, waardoor er minder gegevens verloren gaan.

2. Betere communicatie tussen personeelsleden

Nog een voordeel? De communicatie tussen de verschillende personeelsleden van het bedrijf verloopt vlotter en dat is natuurlijk van groot belang bij een inbreuk. Op die manier kent elk lid van de onderneming zijn of haar rol.

3. Duidelijk takenverdeling bij inbreuk

Een gevolg daarvan is dat personeelsleden bij een inbreuk samenwerken als één organisme. Zo gaat er minder tijd verloren, ontstaan er geen misverstanden en pakt men de inbreuk snel aan.

Schade beperken met Cyber Incident Response

Een Cyber Incident Response plan biedt zeker meerwaarde voor bedrijven die gevoelige gegevens willen beschermen. Natuurlijk moet je dan nog altijd bepaalde stappen doorlopen om er zo veel mogelijk voordeel uit te halen.

  • Eerst zorg je dat de personeelsleden het Cyber Incident Response plan kennen en weten wat hun rol precies inhoudt.
  • Daarna moeten de getroffen installaties en systemen zo goed en snel mogelijk beveiligd worden. Vaak gaat men die systemen isoleren van het netwerk en alle actieve accounts uitschakelen.
  • Vervolgens onderzoek je het incident en wat het heeft aangericht.
  • Ten slotte neem je de nodige maatregelen om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen.

Het spreekt voor zich dat je best vertrouwt op een professionele service voor het opstellen van een Cyber Incident Response-plan, zoals IRENT. Op die manier voldoet het plan aan de vereisten van jouw onderneming.