ABNY
Zorg

Wat is BHV?

BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Bedrijfshulpverlening is de hulp die aangeboden wordt door een opgeleide bedrijfshulpverlener (“BHV’er”) wanneer zich een ongewenste situatie voordoet binnen een organisatie. Het doel van een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening is om de schade en het letsel van de betrokkenen te beperken en de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Wanneer zich dus een situatie voordoet waar mogelijk de gezondheid en/of de veiligheid van de betrokkenen in gevaar komt, treedt de BHV’er op. De BHV’er heeft een BHV-cursus gevolgd en is in het bezit van een certificaat en is dus in staat om op een correcte manier hulp te verlenen.

BHV-advies

In de Arbowet staat dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te organiseren. Vervolgens moet vastgelegd worden hoe deze bedrijfshulpverlening is georganiseerd binnen de organisatie. Daarin moeten de volgende plannen uitgewerkt staan:

  • Het ontruimingsplan
  • RI&E (RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en Evaluatie)
  • Het BHV-plan

BHV-cursussen en opleidingen

Om BHV’er te worden moet je eerst een cursus volgen een een examen afleggen. Binnen een organisatie wordt er vaak iemand aangewezen die deze cursus moet volgen. Een BHV-cursus duurt vaak 2 dagen, afsluitend met een examen. Sluit u dit examen voldoende af, krijgt u een BHV-diploma. Dit certificaat is 1 jaar geldig, daarna krijgt de bedrijfshulpverlener de mogelijkheid om een BHV-herhalingscursus te volgen.

De herhalingscursus is er om uw kennis en vaardigheden op te frissen. Aan het eind van de dag wordt er door de cursisten weer een examen afgelegd en kan dus het BHV-certificaat verlengd worden met 1 jaar.

Inhoud van de BHV-cursus

Tijdens een BHV-cursus worden noodsituaties nagebootst, per situatie wordt er aan de cursist verteld hoe zij het best kunnen handelen. Het nabootsen van deze situaties leert cursisten pro-actief te handelen. Cursisten krijgen de mogelijkheid alles in de praktijk te leren. Tijdens de 2-daagse cursus leert de cursist alles over eerste hulpverlenen, een brand blussen en ontruiming. Aan het eind van de 2e dag wordt de cursist getest op zijn of haar vaardigheden.

Functie BHV’er

Wanneer zich binnen een organisatie een situatie voordoet waar de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen komt, treedt de bedrijfshulpverlener op. De BHV’er begint direct hulp te verlenen tot dat de politie, ambulance of brandweer zijn gearriveerd. De hulp die verleend moet worden, kan erg verschillen. Het kan uiteenlopen van een verzwikte enkel tot reanimeren en het gebruiken van een AED.

Ontruimingsplan

Elke werkgever is verplicht om een ontruimingsplan op te stellen voor haar organisatie. Uwbedrijfshulpverlening biedt aan om hierbij te helpen. Graag stellen onze ervaringsdeskundige met u een plan op wat betreft de ontruiming. Zo weet u precies welke acties het best ondernomen kunnen worden wanneer ontruiming noodzakelijk is. Elke organisatie is verplicht om 1x in het jaar een ontruiming te oefenen. Hierbij wordt gelijk de BHV’er getest, tijdens een ontruimingsoefening kunnen zij in praktijk brengen wat zij hebben geleerd. Onze cursushouders helpen graag om deze oefening te organiseren.

Wij bieden onder andere het volgende aan:

  • BHV-cursus
  • BHV-cursus herhaling
  • Ontruimingsoefeningen op locatie
  • BBMI – OAI (Beheerder brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie)
  • 5-stappenplan om bedrijfsveiligheid te organiseren

 

Gerelateerde artikelen

Incura zorgsoftware biedt een efficiënt boekhoudprogramma dat gemakkelijk in gebruik is

Ziektekostenverzekeraar Salland: regionaal en landelijk tegelijk

CBD, een populair natuurlijk product