ABNY
Zakelijke dienstverlening

Het voordeel van archeologisch onderzoek

Wanneer u een gebouw op een bepaalde plek wilt gaan bouwen, kan het zijn dat er eerst een archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Dat is om te kijken of er eventuele archeologische resten in de grond kunnen liggen waar u wilt gaan bouwen. Omdat er bij het bouwen ook vaak graafwerkzaamheden kunnen komen kijken, is het belangrijk dat er zeker is dat daar geen archeologisch materiaal mee wordt vernield. Toch is het niet zo dat altijd iedereen archeologische onderzoek moet laten plaatsvinden wanneer er gebouwd gaat worden. In deze tekst gaan we kijken wat archeologisch onderzoek is en wat het voordeel is van dit onderzoek.

Wanneer archeologisch booronderzoek?

Archeologisch booronderzoek hoeft dus niet altijd plaats te vinden wanneer iemand iets gaat bouwen. Dit beslist de gemeente. Wanneer iemand gaat bouwen moet er namelijk altijd een omgevingsvergunning en bestemmingsplan aangevraagd worden. In dit plan staat wat er bijvoorbeeld gebeuren moet met bepaalde kavels. Zijn deze juist geschikt als park of als winkel. Wanneer u dit aanvraagt, moet je aangeven wat jouw bedoeling is met het kavel en wanneer er dus een verwachting is dat er archeologische resten onder de grond liggen, wordt er een verplichting opgelegd voor een archeologisch onderzoek.

Wanneer geen onderzoek?

Het kan ook zijn dat de gemeente direct een fiat geeft om te bouwen en er dus geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden. Dat kan verschillende redenen hebben. Allereerst kan het natuurlijk zo zijn dat er al een onderzoek heeft plaatsgevonden. Wellicht is er al eerder op de plek gebouwd en hoeft er dus niet nog eens gezocht te worden. Ook kan het zijn dat de graafwerkzaamheden niet diep genoeg zijn om de resten te verstoren. Ook dan geeft de gemeente aan dat een onderzoek niet nodig is. Als laatste kan het zijn dat er überhaupt geen mogelijkheid is dat er archeologische resten zijn omdat de locatie en de directe omgeving geen resten bevat.

Doel archeologisch onderzoek

Maar wat is het doel dan precies van zo’n onderzoek? Om te kijken of er eventueel archeologische resten onder de grond liggen die van waarde zouden kunnen zijn. Het is zonde als dit vernield wordt. Een archeologisch onderzoek wordt altijd gedaan door een erkend bureau zoals bijvoorbeeld Transect. Dit zal eerst bestaan uit een vooronderzoek waarbij er gekeken wordt of er inderdaad archeologische vondsten gedaan zouden kunnen worden op het perceel. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt om vast te stellen of er dus archeologische resten in de grond kunnen liggen.

Doel archeologisch onderzoek na verkennend onderzoek

Na het verkennende onderzoek is het dus bekend of er verder gekeken moet worden of niet. Uit het eerste onderzoek volgt namelijk een rapportage. In deze rapportage vindt u de ondervindingen van het bureau uiteraard, maar ook het advies wat zij vervolgens geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er aangegeven wordt dat er meer onderzoek gedaan moet worden. Vaak is dat het geval wanneer zij bepaalde resten hebben gevonden die kunnen wijzen op archeologische resten. Ook kan het advies zijn dat er geen verder onderzoek plaats hoeft te vinden en dat het dus goedgekeurd is. U kunt dan verder gaan met bouwen zonder u zorgen te maken over de archeologische resten. Dat is namelijk direct ook het grote voordeel aan het laten uitvoeren van een onderzoek.

https://transect.nl/archeologisch-booronderzoek/

Gerelateerde artikelen

6 manieren om jouw eerste animatie video tot een mislukking te maken

Influencer marketing

Wat te doen bij een stroomstoring