Ondernemingsplan laten maken

Zodra u van de bank te horen krijgt dat u een ondernemingsplan moet indienen bij uw financieringsaanvraag en u gaat zelfstandig deze opstellen dan zijn er op Internet legio voorbeelden vindbaar echter de kwaliteit, inhoud en vormgeving van deze sjablonen is niet denderend.

Wij van bedrijfsplan-schrijven.nl weten precies hoe we wel uw idee in een plan kunnen verwoorden. Uw concept kan in de huidige markt potentie hebben maar er zijn altijd nog zaken die verdere aandacht behoeven. Sommige zaken betreffen bijvoorbeeld de branding of het in staat zijn van aflossing van de lening. Volgens uw opdracht kunnen we het ondernemingsplan vervolmaken tot een prachtig document.

Wellicht weet u niet wat er allemaal in een business plan hoort. Wij gebruiken onze eigen professionele in-house vervaardigde templates zodat we aan u de juiste vragen kunnen stellen om het plan compleet te maken. Een ondernemersplan moet krachtig zijn en meteen overtuigen. De fianncier moet op basis van dit rapport de beslissing nemen tot financiering of juist niet. Zodoende zijn onze plannen uitermate geschikt voor de bank, Qredits, crowdfundplatformen of de investeerder.

U kan het een en ander wellicht financieel uitgewerkt hebben, maar het is ook belangrijk om de rentabiliteit en solvabiliteit uit te werken. Daarom  werken wij met 3 scenario’s, namelijk een optimistisch, een pessimistisch en een realistisch scenario. Uw bedrijf dient namelijk ook onder normale omstandigheden winstgevend te zijn en de bank ziet graag aflossingen van de lening. Wij verwerken dit in de exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen en de balansen.

U ontvangt een compleet uitgewerkt ondernemingsplan inclusief financieel hoofdstuk en begeleiding in aanloop van het financieringstraject. De bedrijfsplannen die wij schrijven bevatten marktonderzoek, de marketing mix, Swot-analyse, visie, strategie, SMART-doelstellingen, relevante analyses en de financiele paragraaf.

Zodra wij uw plan hebben opgeleverd lopen we deze nogmaals na om alle aspecten te finetunen. We kunnen het plan opleveren binnen 7 dagen waardoor u snel de aanvragen voor financiering gelijktijdig bij meerdere banken kunt indienen.

Als u ons aan het werk zet boekt u tijdwinst. Onze adviseurs hebben namelijk antwoord op al uw vragen, u hoeft dus niet zelf dagenlang of zelfs wekenlang deze kennis op te zoeken. Aan ons kunt u alles overlaten, we kunnen direct voor u gaan schrijven.

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl