ABNY
Dienstverlening

wij waarderen een bedrijf op basis van ons eigen model

Stel dat u overweegt om uw bedrijf of een deel van de aandelen te gaan verkopen, waar begint u dan? De eerste vraag die waarschijnlijk bij u op komt is:  “Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard?” Een goede bedrijfswaardering geeft daar inzicht in en biedt houvast tijdens het verkooptraject. Bovendien krijgt u een goed beeld bij de elementen die van invloed zijn op de waarde, zodat u hierop eventueel nog kunt bijsturen. Een bedrijfswaardering is in onze ogen geen momentopname. Daarom kijken onze ervaren en geregistreerde waarderingsexperts verder dan alleen het moment van opdracht. 

Door jarenlange ervaring, heeft UNO bedrijfsadviseurs inmiddels een eigen waarderingsmodel ontwikkeld. We combineren in de markt gangbare methoden tot een optimaal model. We gebruiken bijvoorbeeld methoden die gebaseerd zijn op toekomstige kasstromen en combineren die met de methode van rendementswaarde en enterprise value.

In ons model benoemen we alle elementen die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw bedrijf, zowel externe als interne gegevens:

  • Macro economische ontwikkelingen

  • Branche- en sector informatie

  • Markt- en concurrentie positie van uw onderneming

  • Risicospreiding

  • Schaalvoordelen

  • Competenties van het management

  • Financiële prestaties

Wij koppelen alle elementen tot een logisch geheel en zorgen voor een heldere uitleg aan u als ondernemer. Tenslotte moet de waardering u handen en voeten geven in het verkooptraject.

Is er een waarde bepaald en kunt u als ondernemer hiermee aan de slag, dan is in principe “ons werk gedaan”. Echter, in de praktijk werken wij bij voorkeur niet zo. In een vervolgtraject adviseren wij u graag over hoe u de waarde bepalende factoren van uw onderneming onder controle houdt en hoe u het beste kunt handelen in bijzondere omstandigheden. Desgewenst voeren we ook periodiek een nieuwe bedrijfswaardering uit, zodat u altijd weet waar u met uw onderneming staat.

Tenslotte, is het goed om nog even stil te staan bij het verschil tussen een onafhankelijke en niet-onafhankelijke bedrijfswaardering. In geval van bijvoorbeeld bedrijfsverkoop, is er bijna altijd sprake van een niet-onafhankelijke waardering. We werken immers in opdracht van u. Maar is er bijvoorbeeld sprake van een conflict over de waarde van een aandelenportefeuille of dient er een bindend advies uitgebracht te worden, dan ligt een niet-onafhankelijke waardering voor de hand.

 

Gerelateerde artikelen

Verbeter uw CRM-integratie met de juiste data-analyse

Je Bent Meer: coaching en training voor particulieren en professionals

TENS producten kun je 24/7 online bestellen