Tentamentraining als hulpmiddel bij BSA

Strengere BSA

Onderwijsinstellingen stellen steeds meer eisen aan het behalen van een diploma. Studenten dienen een scriptie te schrijven, leveren talloze papers en essays in en zijn verplicht een voldoende te behalen op alle gegeven tentamens en examens. Alleen dan wordt het verplichte aantal studiepunten behaald voor een universitair of hbo-diploma. Waar studenten voorheen moeilijke vakken konden meenemen naar volgende jaren, wordt er nu een strenge ondergrens gesteld in het propedeusejaar. De BSA stelt dat studenten in hun eerste jaar een verplicht minimum aan studiepunten moeten behalen om de studie te mogen blijven volgen. De vraag naar scriptiehulp en tentamentraining groeit elk jaar.

 

Hulp van buitenaf

Professionals met verstand van zaken bieden steeds vaker externe hulp aan studenten die hun studie toch succesvol en in één keer willen afronden. Om het BSA te behalen kan een student terecht bij bureaus die professionele tentamentrainingaanbieden. Deze bureaus, zoals Scriptium, zetten didactisch vaardige experts in om studenten te voorzien van één-op-ééntrainingen of tentamentraining in groepsverband. Via Skype legt de trainer de lesstof nog een keer uit, wordt de student voorbereid op het tentamen en worden er oefenvragen geboden. Op deze manier worden studenten optimaal ondersteund bij de voorbereiding.

 

 

Onzekerheden

Voor veel studenten is de zekerheid die een tentamentraining geeft de doorslaggever. Leren voor een tentamen blijft toch voor een deel giswerk. Enkele weken aan lesstof worden in enkele uren getoetst en het is voor studenten vaak enigszins een raadsel wat precies getoetst gaat worden en welke informatie als belangrijk beschouwd wordt. Een tentamentraining helpt met vaststellen van de knelpunten en speerpunten van de lesstof. Het is alsof de docent je nog eenmaal bij de hand neemt en precies vertelt wat er in het tentamen gevraagd wordt. Ook voor studenten die door stress en tijdgebrek nauwelijks aan zelfstandige leersessies toekomen, is een tentamentraining een uitkomst.

https://www.scriptium.nl