ABNY
Bedrijven

SOP inzetten voor uniformisering van werkwijzen

De term SOP staat voor standard operating procedure en is een soort  document waarin instructies voor een bepaald werkproces in detail beschreven staan. Dit soort document is vooral interessant voor de opleiding van nieuwe werknemers of sectoren waar regelgeving erg streng is. De luchtvaart sector is een voorbeeld van zo’n sector waar regelgeving streng is. Bij vertrek van vliegtuigen moet hier steeds een zelfde gedetailleerde controle ondergaan worden voordat deze kan opstijgen.

 

 {{externaliamge}}

Het doel waar een SOP uit bestaat

Een doel van een SOP bestaat uit 2 onderdelen. Dat ziet er als volgt uit:

–          Een behouden kwaliteitsniveau, die onafhankelijk is van de uitvoerende persoon

–          Proces visualiseren om een activiteit uit te voeren

Een gezamenlijk doel van deze 2 is het uitvoeren van verschillende stappen volgens een strenge regelgeving. Dit is dus een middel wat als doel heeft om het werk te standaardiseren.

Je kunt een SOP maken voor repeterende werkzaamheden , maar ook voor activiteiten die juist weinig voorkomen. De SOP draagt bij aan het centraliseren van alle kennis betreffende een bepaald proces of activiteit.

 

Wat kan er met een SOP bereikt worden?

Kortom, je kunt met een SOP een bepaalde werkwijze standaardiseren en hier maximale efficiëntie in bereiken. Dat betekent dat er wordt gehouden aan een bepaalde werkwijze en dat hierin zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt. Bij sommige beroepen is dit cruciaal en is het van groot  belang om deze werkwijze zoveel mogelijk te blijven waarborgen. Het gebruiken van een SOP zorgt daarnaast voor tijdbesparing in werkzaamheden waardoor er minder tijd nodig is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

 

https://ezfactory.nl/standard-operating-procedure/

Gerelateerde artikelen

Draadloos alarmsysteem

Rijplaten verhuur

Waar let je op bij het verhuizen van een bedrijf