ABNY
Woningen

Uitbesteden van de boekhouding door de VVE

Voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen, van het beheer en onderhoud aan woningen, kan een vereniging van eigenaren worden opgericht. De VVE beheer Amsterdam is een vereniging die het VVE beheer voor haar klanten kan verzorgen. Een vereniging van eigenaren (VVE) is namelijk een rechtspersoon en staat daarom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De VVE heeft statuten en regels. Hierin staan de taken en de verantwoordelijkheden van de VVE en haar leden en de wijze van de boekhouding VVE vastgelegd.

 

De rol van het Kadaster

Bij het kopen van een appartement, waarbij de koper ook verplicht lid wordt van de vereniging van eigenaren, heeft het Kadaster een belangrijke functie. De communicatie tussen de VVE en haar leden gaat in de regel via de beheerder of administrateur. De leden, de eigenaren van de appartementen, zijn de enige personen die rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. Om als VVE te weten wie er eigenaar is van een appartement, kan het Kadaster worden geraadpleegd. In het Kadaster staat van iedere woning en grond wie de eigenaar is. Bij het kopen van een appartement zorgt de notaris dat het Kadaster en de VVE beheer Amsterdam de juiste informatie krijgt.

 

Een persoonlijke VVE beheerder heeft voordelen

Een VVE heeft iemand nodig die alle praktische en administratieve zaken regelt. Ook voor het regelen en uitvoeren van een aantal wettelijke zaken en taken is het handig om een deskundige te hebben die feitelijk alles voor de VVE regelt. VVE beheer Amsterdam kan de leden en het bestuur van de VVE professioneel ontzorgen. Dit levert een enorme besparing op in tijd en levert daarnaast ook nog eens deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring op. Deze voordelen zitten in de aangeboden VVE beheerpakketten.

 

Voordelen van VVE beheerpakketten

Als een VVE kiest voor VVE beheerpakket, dan worden een aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd. Het voordeel is dat de VVE zelf geen omkijken heeft naar de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Boekhouding VVE
  • Behandelen verzekeringskwesties
  • Dagelijkste administratieve werkzaamheden
  • Debiteurenbeheer uitvoeren
  • Financiële jaarstukken opstellen
  • Groot planmatig onderhoud plannen en (laten) uitvoeren
  • Incidenteel onderhoud beoordelen en (laten) uitvoeren

 

Het houden van een onderhoudsreservefonds

Door een wetswijziging is vanaf 1 mei 2008 iedere VVE verplicht om een reservefonds aan te leggen en te onderhouden. In de wet staat niet hoe groot het reservefonds moet zijn. Jarenlange ervaring heeft geleerd dat de omvang van het reservefonds het beste in relatie kan staan met het geplande grootonderhoud en de jaarlijkse kosten. De jaarlijkse toevoeging aan het reservefonds kan het beste gebaseerd worden op de planning van het meerjarig onderhoudsplan. Het geld van het reservefonds moet op een afzonderlijke (bankspaar)rekening staan en administratief vastgelegd zijn in de boekhouding VVE.

 

Hoogte van de reservering voor het onderhoudsfonds

De praktijk is de beste leermeester. Daarom besloot de overheid dat de VVE verplicht wordt om ieder jaar een toevoeging te doen aan het onderhoudsfonds. De helft van de VvE’s hadden voor 2018 geen reserve vermogen en of deden ook geen jaarlijkse toevoeging aan het onderhoudsfonds. Vanaf 1 januari 2018 is iedere VVE verplicht een bedrag te reserveren voor het uit te kunnen voeren van groot onderhoud van de woningen van de leden. Als rekenformule is vastgelegd, dat minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van alle woningen te samen, moet worden gereserveerd. De berekening van het percentage wordt gebaseerd op het vastgestelde meerjarig onderhoudsplan en de daarop gebaseerde meer jaren onderhoudsbegroting. In het meer jaren onderhoudsplan is bijvoorbeeld ook opgenomen hoe de VVE omgaat met de verduurzaming.

 

https://vvegemak.nl/

Gerelateerde artikelen

Het dilemma waar we allemaal wel eens tegenaan lopen: Leren of stoffen bankstel?

Welke hypotheek kunt u betalen in Arnhem?

Glas online bestellen