Waarom heb je een material safety data sheet nodig?

Met een MSDS heb je altijd overzicht van welke stoffen er gebruikt dienen te worden en hoe dit precies moet worden toegepast binnen een bepaalde industrie. Dit veiligheidsinformatieblad zorgt ervoor dat jij en je werknemers goed zijn geïnformeerd over de gevaren van de stof en weten hoe zij ermee om moeten gaan. In deze blog gaan we hier meer over vertellen

Hoe stel je een veiligheidsinformatieblad op?

Een veiligheidsinformatieblad opstellen is geen makkelijke taak. Buiten dat je veel moet af weten van de stoffen en de toepassing ervan , dien je ook nog kennis te hebben van de wetten regelgeving rondom deze stoffen. Dit alles zorgt ervooor dat het opstellen van deze bladen enorm tijdrovend werk is en zeer nauwkeurig uitgevoerd dient te worden. Fouten kunnen niet gemaakt worden en op ieder moment dient het correct geformuleerd te zijn. Men kan dit doen vanuit de eigen organisatie, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een andere partij die voor jou het werk doet.

Zelf doen of uitbesteden?

Om deze vraag te beantwoorden dien je een goed beeld te krijgen van je kennis op dit gebied. In sommige gevallen is het goed mogelijk om dit zelf te doen en dit volledig zelf uit te voeren. Wat hierbij wel belenagrijk is , is dat jij of iemand anders in de organisatie beschikt over de juiste kennis omtrent dit specifieke onderwerp. Up to date zijn van alle wetten en regelgeving is dus een belangrijk iets. Is dit niet het geval? Dan kun je er beter voor kiezen om dit niet zelf uit te voeren en te laten uitbesteden.

http://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/