ABNY
Zorg

HollandZorg zorgt voor uw personeel

U bent zuinig op al uw mensen en daarom bent u zo’n goed werkgever. Voor een goede zorgverzekering arbeidsmigranten klopt u aan bij HollandZorg. Deze verzekeringsmaatschappij biedt eerlijke en duidelijke zorgverzekeringen voor mannen en vrouwen, jong en oud, die werken in Nederland als buitenlander. In een notendop op een rij wat HollandZorg te bieden heeft.

–        De meest noodzakelijke zorg wordt vergoed.

–        Communicatie en documenten in het Engels.

–        Vergoeding van zorg in woonland.

Om de arbeiders tegemoet te komen, kunt u de verzekeringen voor ze in orde maken. Dit doet u in samenspraak met het uitzendbureau. Een verzekering waar veel voor gekozen wordt, is de Flexpolis basisverzekering. Het verplicht eigen risico wordt hierbij afgedekt door de No Risk I. Met andere woorden er hoeft geen eigen risico betaald te worden. Een aanvullende optie is No Risk II. Hierbij is onder meer spoedeisende tandzorg tot € 200 per kalenderjaar inbegrepen. Evenals medisch noodzakelijke repatriëring binnen Europa en vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage op medicijnen. 

 

De basisverzekering is verplicht in ons land. Het idee achter deze regeling is dat iedereen goed gedekt is tegen noodzakelijke zorg. Het tweede belangrijke kenmerk van het Nederlandse zorgverzekeringstelsel is de acceptatieplicht. Juist omdat mensen zich moeten verzekeren, zijn de verzekeraars verplicht om iedereen die een verzekering wil, te accepteren. Marktwerking is tevens een uitgangspunt. Dit betekent dat zowel de verzekeringsmaatschappijen als de zorgverleners onderling concurreren. Het gaat dan natuurlijk om de gunst van de patiënt / cliënt. Zorgverzekeraars kunnen via het zorginkoopproces bepaalde zorgaanbieders contracteren. Die aanbieders zijn de huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen, fysiotherapeuten enzovoort. Naast algemene zijn er academische ziekenhuizen die ook wel Universitaire Medische Centra worden genoemd. In een UMC wordt dezelfde zorg geboden als in een algemeen ziekenhuis en er worden zeldzame / specialistische ingrepen uitgevoerd.

 

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving betreffende gezondheidszorg in het algemeen? We verwijzen u naar de website van vzinfo. Op deze overheidssite vindt u zeker een antwoord op uw vragen. Voor specifieke HollandZorg-verzekeringskwesties kunt u bellen met de klantenservice van HollandZorg: +31 (0) 570 687 123. E-mailen kan via het online contactformulier.

https://www.hollandzorg.com/nl

Gerelateerde artikelen

Ziektekostenverzekeraar Salland: regionaal en landelijk tegelijk

Volg een goed koolhydraatarm dieet

Incura zorgsoftware biedt een efficiënt boekhoudprogramma dat gemakkelijk in gebruik is