ABNY
Media

Aanvullende informatie bij de kadasterkaart

Het kadaster bevat veel gegevens over onroerende zaken en dus ook over stukken grond. Je kunt achter de oppervlakte van een perceel komen en de exacte ligging daarvan, door middel van het raadplegen van de kadastrale kaart. Aan deze kaart heb je meer wanneer deze wordt aangevuld met kadaster maatvoering van bijvoorbeeld de gebouwen die op het perceel staan. De erfgrens is dan eenvoudiger te vinden, je hoeft immers niet eerst de coördinaten van de hoekpunten op te zoeken om vanuit daar de lijn te trekken omdat je weet hoeveel meter vanaf het huis de grens loopt. Het kadaster kan je ook helpen met het bepalen van het beschikbare oppervlakte op het perceel, ideaal wanneer het land niet rechthoekig is.  

 

 

Optimaal gebruik maken van een kadasterkaart  

Nu je weet waar de grenzen lopen ten opzichte van de gebouwen, is het makkelijker om de bestaande situatie te vergelijken met die in het kadaster. Je kunt nagaan of de scheiding met het terrein van de buren daadwerkelijk op de grens staat. Daarnaast kun je wanneer de afzetting van het eigen gebied en dat van anderen niet duidelijk aangegeven is, met de kadasterkaart bepalen waar de ruimte ligt voor mogelijke uitbouw. Bovendien krijg je met de aanvullende informatie ook een beeld van de omgeving van jouw perceel, je kunt niet de bebouwing op de kaart zien, maar wel wat de erfgrenzen zijn van de aangrenzende percelen.  

 

Efficiënt het perceel afbakene 

Een schutting, een haag of een muurtje is vrij prijzig en een flinke onderneming om helemaal rondom het terrein te plaatsen. Om dit goed te kunnen aanpakken is het belangrijk om de omtrek van de tuin te weten. Die kan afgeleid worden uit het kadaster. Bij het inkopen van materiaal maak je geen fouten wanneer je aan de hand van deze omtrek kunt bepalen hoeveel je nodig hebt. Blijven zitten met een overschot is niet prettig en nog een keer naar de bouwmarkt om de voorraad aan te vullen doe je natuurlijk liever ook niet.  

 

Beschikbare bouwruimte bepalen in complexe situaties  

De kadastrale kaart met maten kan helpen om erachter te komen hoeveel vrije ruimte er is om te gaan bouwen op een perceel. Dit is vaak niet al te lastig te achterhalen, behalve wanneer er zich al gebouwen op het land bevinden. Wellicht wil je weten of er nog een gebouw van een bepaald oppervlak tussen enkele bouwwerken in past, of wil je een uitbouw doen aan een gebouw met een unieke vorm en ben je benieuwd hoeveel vierkante meters je erbij gaat krijgen. In beide situaties geeft de kaart hier snel een antwoord op.     

 

https://kadastralekaart.com/producten/kadastrale-kaart-met-maatvoering