ABNY
Bedrijven

De ATEX richtlijnen

De ATEX richtlijnen

ATEX is een afkorting van de Franse woorden Atmosphères Explosibles en is een richtlijn die door de Europese Unie is opgesteld om explosieveiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen. Werkgevers in de EU zijn verplicht veilige werkomstandigheden te creëren op plekken waar met explosiegevaarlijke stoffen of materialen gewerkt wordt. ATEX omvat twee richtlijnen: ATEX 114 en 153. In Nederland zijn de ATEX richtlijnen opgenomen in zowel de Warenwet als de Arbowet.

Waarom ATEX richtlijnen?

Als er in een werkomgeving gewerkt wordt met brandbare stoffen die niet vervangbaar zijn door stoffen zonder explosierisico, is het noodzakelijk om de atmosfeer onder controle te houden zodat het explosiegevaar tot een minimum beperkt wordt.

Voor een explosie zijn drie factoren nodig: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron. Zodra we een van deze drie factoren wegnemen, voorkomen we het explosiegevaar.

In de ATEX richtlijnen staat beschreven hoe werkgevers en eigenaren van explosiegevaarlijke werkplekken ervoor moeten zorgen dat er wordt voldaan aan de veiligheidseisen om explosiegevaar te voorkomen.

 ATEX 114

In de ATEX 114 richtlijn staan de normen waaraan apparaten die ingezet worden op explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen. Het grote doel van deze richtlijn is om ervoor te zorgen dat deze apparaten geen ontstekingsgevaar vormen.

ATEX 153

De Europese richtlijn ATEX 153 bevat richtlijnen voor de inrichting en onderhoud van de werkplek. Verder staat in deze richtlijn dat alle werknemers in een EX-omgeving, gecertificeerd moeten zijn. Zodra er sprake is van een EX-omgeving is de werkgever verplicht om: – De explosiegevaarlijke werkomgeving in te delen in zones – Aan te geven welke stoffen er in het gebied aanwezig zijn – Te duiden waar de explosiegevaarlijke omgevingen zijn – Aan te geven hoeveel explosiegevaarlijke stoffen er aanwezig zijn – De explosiegevaarlijke omgevingen regelmatig te onderhouden en controleren.

Radiografische besturingssystemen voor ATEX omgevingen 

Hetronic is leverancier van toonaangevende radiografische ontvangers die geschikt zijn voor ATEX omgevingen.

https://www.hetronic.nl/wat-is-atex/